JAKÁ BUDOU NAŠE SETKÁNÍ?

  • Na našem prvním sezení rozpoznáme co způsobuje nesoulad ve Vašem životě. Zjistíme, v jakých oblastech Vás negativně ovlivňují Vaše pocity a nastavení mysli. 
  • Na našich sezeních Vás povedu tak, aby jste si sami přicházeli na to, co způsobuje Váš blok.
  • Není důležité, jakou technikou daný problém propustíme. Důležité je, že už po prvním sezení odejdete s lehčím pocitem, ne-li vyřešeným problémem.
  • Cílem našeho setkání je pochopit souvislosti ve Vašem životě, pročistit staré vzorce, omezující přesvědčení, negativní emoce, které Vás blokují. 
  • Je pro mě důležité, aby jste se se mnou cítili v bezpečí. Proto Vám vytvořím bezpečný prostor, ve kterém Vás v jemnosti a plného přijetí povedu tam, kde nevidíte světlo. Rozsvítíme Vám tam :)