O mně

Už jako dítě jsem se zajímala o vnitřní svět lidí kolem mne. Cítila jsem jejich energii a vnímala jejich nastavení mysli.

Dokázala jsem vidět souvislosti v jejich životě a také jsem přicházela na to, co jim chybí uvnitř sebe k tomu, aby byli v harmonii.

Jako dítě jsem toto jen cítila, ale nedokázala to vyjádřit slovy.
Tenkrát mi to pomáhalo v pochopení ostatních a v soucitu k nim.
Postupem času jsem začala více vnímat ostatní, než sebe. Odpojovala jsem se od sebe a začala mít panické strachy a úzkosti.
Kolem mých deseti let jsem ztratila smysl života, měla jsem strach z budoucnosti, protože jsem viděla jen černo.
Díky mým rodičům, kteří si všimli, že se se mnou něco děje, mi hledali odbornou pomoc. Byla jsem u léčitelů, psychologů, ale nic se neměnilo. Až mi pomohla tenkrát návštěva kineziologa.
Zbavila jsem se největších strachů a vrátila se tam, kým jsem byla před tím.
Mohla jsem se vrátit ke stejnému životu a cítila úlevu.
Pamatuji si, že jsem si už tenkrát v těch deseti letech řekla ,že bych tohle chtěla jednou taky dělat. Pomáhat lidem, kteří necítí naději. Nemají smysl života a stále se hledají.
V devatenácti letech jsem odjela na tři roky do zahraničí, kde jsem byla odkázaná sama na sebe. Učila jsem se až tam, kým jsem, bez působení rodičů a mnohé jsme se o sobě dozvěděla.
Prošla jsem si vztahem, ve kterém jsem dovolila, aby mě psychicky týral, ponižoval a manipuloval se mnou. Nevážila jsem si sama sebe a měla sebe až na posledním místě.
Podle tohoto mého nastavení se ke mně chovali i ostatní.
Potřebovala jsem to změnit. Chtěla jsem si stát za tu změnu v sobě. Chtěla jsem se naučit mít ráda. Chtěla jsem cítit vše co od života hledám v sobě.
A tak jsme na sobě intenzivně pracovala. Byl to stále pokus omyl než jsem přišla na cestu sebelásky a sebeúcty.
V období dospívání jsem se začala ztrácet sama v sobě. Začala jsem upřednostňovat ostatní před sebou.
To se podepsalo na mém vztahu k sobě, v dospělosti partnerských vztazích a negativně mě to ovlivňovalo v životě.
Neuměla jsem říkat NE, nestála jsem si za svým rozhodnutím, nechala jsem se sebou manipulovat, styděla jsem se za sebe, hlavou mi chodily sebedestruktivní myšlenky, viděla jsem
necítila jsem úctu ani lásku k sobě,