Nejčastější otázky

1.) Jak dlouho sezení trvá?

Každé sezení je přizpůsobeno tak, aby doba trvání byla 90 minut. Za tuto dobu budeme mít čas na seznámení s Vaší situací a poléčení bloků. Pokud potřebujete více času na delší povídání, zmiňte se o tom už při zarezervování termínu. Počítejte také s příplatkem 1000 Kč, za každou půlhodinu.

2.) Jak často je potřeba opakovat sezení, aby mi to pomohlo?

Toto je velmi individuální. Někdy stačí jen jedno sezení, někdy jsou potřeba k danému tématu tři. Ale už po prvním sezení se cítíte lehčí a ve větší harmonii. Pokud se zaměřujete na poléčení úzkostí a panických atak nebo vztahu k sobě, využijete balíček šesti sezení. 

3.) Co mohu na našem setkání i po něm cítit?

V průběhu terapie můžete cítit mravenčení končetin, jemné motání hlavy. Po terapii lidé často cítí větší únavu, výjimečně bolest hlavy. Toto je vše v pořádku. 

Po našem setkání se budete cítit lehčeji, uvolněněji a ve větší harmonii.  Je dobré si po terapii naplánovat den pro sebe. Více odpočívat a zvýšit pitný režim. 

4.) Jak probíhá odblokování u dětí?

S dětmi pracuji bez jejich fyzické přítomnosti a dítě nemusí ani o odblokování vědět. Stáčí jen souhlas rodiče, který chce svému dítěti pomoci, aby mu bylo lépe. Tudíž pomoc probíhá vždy na dálku. Bez přítomnosti rodiče i dítěte. S rodičem dítěte si po telefonu povíme, co doma řeší a na čem budeme pracovat. S dětmi na dálku nejčastěji pracuji skrze energetické čtení a SRT terapii. Také někdy doporučuji přidat k terapiím Bachovy esence na míru.

S rodiči si domluvíme termín, kdy jim po náhledu zavolám a přetlumočím, co se v dušičce jejich dítěte odehrává. Sděluji souvislosti, s čím nebo kým to souvisí, popíši blokované emoce, které jejich dítěti způsobují neharmonii a ty za pomocí SRT terapie pročišťuji. Také ukazuji cestu, jak se s dítětem dá dál pracovat, aby mu bylo dobře.

Děti jsou přibližně do 7 až 10 let napojené na matku a přebírají její emoce. Pokud jde o trvalejší nebo závažnější problém, tak doporučuji, aby se začalo pracovat jako první s maminkou. Po takovém čištění často dochází i ke změně u dítěte.  

5.) Jak probíhá odblokování u zvířat?

Klient mi zavolá a po telefonu sdělí informace, které řeší se svým mazlíčkem. Často se jedná o ustrašené zvíře, je neklidné, nemocné, teskní po pánovi, chová se agresivně vůči ostatním zvířatům, nebo se objevuje neharmonie mezi zvířaty doma, atd..

Domluvíme si termín, kdy na dálku proběhne čištění. Posléze klientovi zavolám a sděluji, s čím problém souvisí a co jsem čistila. Také řeknu, co od něj jeho mazlíček potřebuje, aby mu bylo dobře.

Čištění probíhá tak, že se naladím na zvířátko a zjišťuji, jak se cítí, co se v něm odehrává a pročištuji to. U zvířat často pracuji s SRT terapií, energetickým čtením, Bachovými esencemi, automatickým písmem. Terapie probíhá bez přítomnosti zvířete i páníčka.